Navigera

centrum-karlstad

Vi arbetar för våra medlemmar för att skapa en levande stadskärna

Centrum Karlstad Utveckling AB bildades 1994. Köpmännen och fastighetsägarna i Tingvallastaden tog ett gemensamt beslut om att starta en organisation som genom konkreta insatser, skulle aktivt verka för att utveckla Karlstads centrum som den naturliga handels- och mötesplatsen i Värmland.

Centrum Karlstad Utveckling AB ägs av svensk Handel och Fastighetsägarna, med 50 % vardera. Själva budgeten utgörs av medlemsavgifter från lokala näringsidkare, lokala fastighetsägare och Karlstad kommun med 1/3 vardera.

”För näringsidkare, fastighetsägare och kommun vara en strak och samlande kraft för en hållbar och långsiktig utveckling av stadskärnan.”

Vi arbetar för våra medlemmar för att skapa en levande stadskärna. Detta gör vi genom att rikta vårt arbete till dessa tre huvudområden:

Upplevelser: Vi skapar, marknadsför och arrangerar många av de evenemang du möter i Karlstads centrum.

Tillgänglighet: För att kunna komma till centrum måste transporten fungera smidigt. Bland annat arbetar vi för att det ska finnas lätt tillgängliga parkeringsplatser för besökare som kommer med bil.

Rent och tryggt: Centrum Karlstad är aktivt involverad i initiativ som verkar för en renare och tryggare stadskärna.Som medlem i Centrum Karlstad har du flera olika rabatter och förmåner.
Läs mer här (pdf)
Är du student i Karlstad? Då vill vi välkomna dig med lite studentrabatter.
 Klicka här!

huvudspons
NWT
guldspons
Neidre KonsultingFryksdalens BilvfLogga2knradio