top of page
316846519_1323886758436902_8402128612219317051_n.jpg

Vi är certifierade inom purple flag

PURPLE FLAG

Arbetet med Purple Flag ett ett trygghetsarbete Centrum Karlstad tillsammans med Karlstads kommun genom trygghetscenter driver. Vi har arbetat med purple flag som en av pilotstäderna sedan 2015 och under 2022 blev vi för tredje gången omcetrifierade. 

Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid (svenskastadskarnor.se).

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla (svenskastadskarnor.se).

För att läsa mer om arbetet:

Omcertifieringar certifikat Karlstad.jpg
bottom of page